• گواهی HIP مرکز تارا
  گواهی HIP مرکز تارا

  گواهی صادر شده برای مرکز تارا به عنوان تنها نماینده اجرای 
  پروژه قهرمان پنداری (HIP) در ایران

  مشاهده گواهی

 • جهان را به سمت نوع دوستی، خوبی و زیبایی تغییر دهیم
  جهان را به سمت نوع دوستی، خوبی و زیبایی تغییر دهیم
 • اجرای پروژه قهرمان پنداری (HIP-Heroic Imagination Project) در ایران
  اجرای پروژه قهرمان پنداری
  (HIP-Heroic Imagination Project)
  در ایران

درباره قهرمان پنداری(HIP)

هر کسی می تواند یک قهرمان باشد و هر کسی باید آرزوی یک قهرمان شدن در روز را داشته باشد. قهرمانان ساخته می شوند ،به عنوان افرادی خاص به دنیا نمی آیند. قهرمانی مجموعه ای از مهارتها و نگرشهای قابل یادگیری است. بیشتر قهرمانان افراد عادی هستند،عمل قهرمانانه کاری خارق العاده است. قهرمانان بهترینشان را در خدمت بشریت قرار می دهند، آنها فداکاری های شخصی می کنند تا به شکل گیری جهانی بهتر کمک کنند. جوانان همه جای دنیا، در خودشان بذر قهرمانی را دارند که با کمک خانواده، مدارس، ادیان و جوامع پرورش می یابد. والدین می توانند به فرزندانشان اهمیت شفقت و همدردی برای تحمل کردن دیگران را یاد بدهند.

رسالت
رسالت ما ارتقائ این دانش و انتشار آن به شکل روشی از زندگی که یک الگو از فعالیتهای موفقیت آمیز روزانه از قهرمانی و رشد فردی و اجتماعی…
هدف پروژه
ما معتقدیم که قهرمان پروری کاربردی و قابل آموزش است که یک سری از اسنادها، مهارتها، عادتها و لنزهای تحلیلی را شامل می شود.
فعال کردن قهرمان پنهان
سرانجام ما در جستجوی این هستیم که قهرمان پنهان هرکدام از خود را فعال کنیم.

مرکز تارا

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی روانسنجی تارا